KURS

NYFIKEN PÅ MINDFULNESS?

Vill du stärka din fokusförmåga och göra fler val som gynnar dig? Vill du ta dig närmare dina mål istället för att gå på autopilot?


Mindfulnessträning har en mängd positiva effekter i form av ökat välbefinnande som ökad förmåga att hantera tidspress, lättare att styra ditt liv istället för att gå på autopilot, ökad koncentrationsförmåga, ökad förmåga att möta svårigheter.

 

Är du nyfiken på att lära dig mer om mindfulness och upptäcka vilka positiva effekter det kan ha för dig? Då kan denna kurs vara något som passar dig.


Kursens mål är att ge insikt i hur mindfulness kan hjälpa dig att vara mer närvarande i det som händer i ditt liv, arbete, vardag, familjeliv, relationer. Att få en större medvetenhet om hur dina tankar, känslor, förnimmelser i kroppen och sinnesintryck påverkar dig. Medveten närvaro gör det möjligt för dig att möta och förhålla dig till det du finner stressande eller utmanande på nya effektiva sätt, oavsett vilka upplevelserna som orsakar stress eller obehag är.


Under kurstillfällena går vi igenom olika aspekter av mindfulness, övar tillsammans praktiskt och reflekterar kring våra upplevelser. Du får med dig verktyg och förhållningssätt för att främja ditt välbefinnande.

Vid fem träffar online utforskar och upplever vi tillsammans några av effekterna av träning i medveten närvaro (mindfulness).

 

 

Med denna mindfulness kurs kommer du lära dig:

 • vad är medveten närvaro (mindfulness)
 • vad som händer i hjärnan och övriga kroppen
 • hur du kan minska stress med effektiva sätt för återhämtning
 • effektiva verktyg att ta med i vardagen
 • öka din förmåga att fokusera och göra medvetna val som ökar ditt välbefinnande och tar dig närmare dina mål och minskar antalet tillfällen då du går på autopilot
 • hantera situationer på ett medkännande sätt där du tar hänsyn till både dina egna och andras behov.
 • egen träning och återkoppling

 

 

Investering:

Boken Mindfulness i vardagen, Ola Schenström (grundare till Mindfulnesscenter)Kursmentor:

Anneli Svensson. Utbildad mindfulnessinstruktör via Mindfulnesscenter, ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom mindfulness, baserat på forskning och beprövad erfarenhet. I grunden har jag en lärarexamen.

Kursupplägg


5 träffar x 1,5 tim (varannan vecka)


Start sommaren 2022Kursmaterial: Boken "Mindfulness i vardagen" (ca 10 min övningar)


Max antal deltagare 8
Pris


1295 kr / deltagare


+ boken "Mindfulness i vardagen"

Mindfulnessträning har en mängd positiva effekter:

 • ökad förmåga att hantera tidspress
 • lättare att styra ditt liv istället för att gå på autopilot
 • ökad koncentrationsförmåga
 • ökad förmåga att möta svårigheter.

INTRESSEANMÄLAN

Ja